Informacje prawne

Zawartość

Niniejsza strona internetowa/witryna ma charakter wyłącznie informacyjny. Witryny tej nie należy wykorzystywać ani opierać się na niej w zastępstwie informacji dostępnych w recepcji i restauracji "Cztery Korony". Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zawarte na stronie informacje, w tym informacje umieszczone w części „Cennik”, nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego. Opis towaru następuje wyłącznie w umowie jego sprzedaży. Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane na stronie były prawdziwe oraz dokładne, Cztery Korony nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych na stronie www.czterykorony.pl. Ze względu na ograniczenia techniki komputerowej kolory przedstawione na stronie mogą różnić się od kolorów rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian na stronie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów witryny, w tym m.in. przedstawionych na stronie dań i promocji, ich składu, gramatury oraz dostępności. Zastrzegamy sobie również prawo do wycofania produktów prezentowanych na stronie lub wprowadzenia zmian w ich charakterystykach i składzie.

Ograniczenie odpowiedzialności

Cztery Korony nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z niniejszej witryny w tym za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek wykorzystania jakichkolwiek informacji umieszczonych w witrynie lub uzyskanych za jej pośrednictwem. Cztery Korony nie ponoszą również odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem ze strony jakichkolwiek materiałów, danych, zdjęć, tekstów, plików itp. Regulamin Serwisu może zostać uaktualniony/zmieniony bez uprzedzenia w każdym czasie.

Prawa autorskie

Cała zawartość niniejszej witryny chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia itp. zawarte w niniejszej witrynie stanowią własność Czterech Koron lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.